Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. TOEPASSINGSGEBIED

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.


2. CONTRACTUELE PARTNERS, OVEREENKOMSTSLUITING, MOGELIJKE CORRECTIES

De koopovereenkomst komt tot stand met herzenskette GmbH.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nogmaals een bevestiging per e-mail.


3. CONTRACTTAAL, CONTRACTTEKST OPSLAAN

De voor het sluiten van het contract beschikbare ta(a)l(en): Duits

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze voorwaarden en voorwaarden in tekstvorm. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via internet.


4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Wij leveren gratis in Duitsland en Oostenrijk.

We leveren alleen per post. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.


5. BETALING

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Creditcard
Voer tijdens het bestelproces uw creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na het plaatsen van de bestelling belast.

PayPal
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. Meer informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Sofort by klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet u een bankrekening geactiveerd voor online bankieren dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betalen via Klarna is alleen beschikbaar voor consumenten. Tenzij hieronder anders geregeld, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Verdere informatie over de betreffende betalingsmogelijkheid en in het bestelproces ontvangt u.

Aankoop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag dient 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur te worden voldaan.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.


7.TRANSPORTSCHADE

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op, vooral uw garantierechten, zonder gevolgen. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeringsmaatschappij te kunnen doen gelden.


8. GARANTIE EN GARANTIES

Toepassing van het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
De volgende beperkingen en verlagingen termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade, veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
* in geval van opzettelijke of grove nalatig plichtsverzuim en frauduleuze opzet
* in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, maakt hun nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinaal verplichtingen)
* in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid wordt geopend.

Beperkingen voor consumenten
Bij aankoop van gebruikte goederen door Ve Voor consumenten geldt: als het defect meer dan een jaar na levering van de goederen optreedt, zijn claims voor defecten uitgesloten. Gebreken die optreden binnen één jaar na levering van de goederen kunnen worden gesteld binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen.

Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties die kunnen van toepassing zijn en hun exacte voorwaarden zijn te vinden bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: U kunt ons per e-mail bereiken op support@herzenskette.de


9. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
* bij opzet of grove schuld plichtsverzuim,
* bij garantietoezegging, indien overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid openstaat.

In het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarop de contractpartner regelmatig mag vertrouwen, (kardinale verplichtingen ) wegens lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar was op het moment dat het contract werd gesloten en waarvan het optreden typisch moet worden verwacht.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.


1 0 GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier [https://ec.europa.eu/consumers/odr/] kunt vinden. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

.