Privacybeleid

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Leon Michel
Kreisstraße 88
35583 Wetzlar

support@herzenskette. de
We zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in onze online shop. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.


1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider bevat. (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.


HOSTING

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking die namens ons wordt uitgevoerd. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen , waarvoor de Europese Commissie heeft besloten een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen: Canada

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en andere landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.


2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTBEHEER EN CONTACT


2.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTBEHEER

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) vrijwillig. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken en u de bestelling niet kunt voltooien of het contact kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract te verwerken en uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid b AVG. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, met name over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract is voltooid, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd nadat eventuele bewaartermijnen volgens fiscaal en handelsrecht zijn verstreken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG of we reserveren het recht om gegevens verder te gebruiken, dat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.


22 CONTACT

Als onderdeel van klantcommunicatie verzamelen we persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1 zin 1 lit door contact met ons op te nemen (bijv. -mail) vrijwillig. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 verlicht waarover wij u in deze verklaring informeren.


3. GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP DE VERZENDINGSVERWERKING

Om het contract te kunnen uitvoeren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lid b AVG, geven wij uw gegevens door aan de verzendserviceprovider die in opdracht van de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen


GEGEVENSOVERDRACHT AAN VERZENDDIENSTVERLENERS TEN DOEL VAN VERZENDMELDING

Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit tijdens of na uw bestelling, zullen wij het op basis hiervan geven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 lit a DSGVO uw e-mailadres doorsturen naar de geselecteerde verzendserviceprovider zodat zij contact met u kunnen opnemen vóór levering met het oog op een kennisgeving of coördinatie van de levering.
Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming of rechtstreeks naar de koeriersdienst op het onderstaande contactadres . Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in het volgende zullen informeren. deze verklaring.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland


4. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

Bij het verwerken van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, banken, betalingsdienstaanbieders.


4.1 GEGEVENS VERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING

Afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is voor de verwerking van de betaling. Dit dient voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. Hiervoor geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.
Als u vragen heeft over onze partners voor de betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid.


4.2 GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISERING VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

We kunnen onze dienstverleners voorzien van aanvullende gegevens die zij verwerken samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, afwikkeling van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Volgens artikel 6, lid 1 S. 1 lit.f DSGVO de bescherming van onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude of in efficiënt betalingsbeheer, die overheersen in het kader van een belangenafweging, op rekening kopen via Klarna
Als u besluit om de betalingsdiensten van Klarna Bank AB te gebruiken (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), we vragen om uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG dat we de gegevens mogen verzenden die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna. In Duitsland kunnen de in Klarna's gegevensbeschermingsverklaring [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy] genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld. Als gevolg hiervan kunnen we u bepaalde betalingsopties mogelijk niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonlijke gegevens ook op elk moment intrekken door contact op te nemen met Klarna.


5. RECLAME PER E-MAIL


5.1 E-MAIL NIEUWSBRIEF MET INSCHRIJVING

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of apart door u verstrekte gegevens voor het versturen u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres van de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij zullen informeren u in deze verklaring.


5.2 VERSPREIDING VAN DE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.


6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEN


ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we technologieën, waaronder zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie).Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, het tijdstip van het bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Dit dient in het kader van een belangenafweging dwingende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/ help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/ safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https:// support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [ https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]


7. SOCIAL MEDIA


ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Brief a AVG aan de respectieve Operators van sociale media hebben toegegeven dat wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte providers. Als je hierbij nog steeds hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square , Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De informatie die automatisch wordt verzameld door Facebook Ierland over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt meestal verzonden naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, overgedragen naar en opgeslagen in de VS. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt meestal verzonden naar een Facebook-server, Inc. ., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/ privacybeleid] is een aanbod van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest") De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest, wordt meestal verzonden naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St. , San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.


8. CONTACTOPTIES EN UW RECHTEN


8.1 UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

* volgens artikel 15 AVG het recht binnen de gespecificeerde reikwijdte om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt;
* volgens artikel 16 DSGVO het recht om onmiddellijk de correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
* volgens tot artikel 17 DSGVO het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
* om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
* om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
* om redenen van algemeen belang of
* vereist is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
* volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover * de map de geldigheid van de gegevens wordt door u betwist;
* de verwerking is onrechtmatig, maar u wijst de verwijdering ervan af;
* we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of * U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
* In overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare formaat of om het te laten verzenden om een ​​andere verantwoordelijke te verzoeken;
* volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gebruikelijke woon- of werkadres of op ons hoofdkantoor, u kunt voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking voor directe marketing doeleinden. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.


8.2 CONTACTMOGELIJKHEDEN

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ter informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens evenals intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze opdruk.

.